O nas

 

Koło PZW w Oleśnicy powstało z inicjatywy kilku zaprzyjaźnionych ze sobą Oleśniaków. Głównym pomysłodawcą i realizatorem był kol. Antoni Nowicki – wędkarz od 1959 roku. 

Pierwszy Zarząd Koła:

1.      Kol. Antoni Nowicki -  prezes,

2.     + Kol. Antoni Siemiński – wiceprezes,

3.    + Kol. Zbigniew Poniewierski – skarbnik,

4.     + Kol. Roman Lenartowicz – gospodarz;

 Zarząd ten ukonstytuował się na początku 1982 roku i rozpoczął działalność. Bazą tej działalności był przekazany przez ówczesny Urząd Gminy Oleśnica zbiornik przy ul. Nadstawie. Później pozyskano zbiorniki w Kępiu i dwa zbiorniki w Oleśnicy to jest zbiornik przy ul. Szkolnej i przy ul. Zakościele. Do 1997 roku w użytkowaniu Koła były te cztery zbiorniki. Mimo wydawałoby się sporej bazy wodnej, pojawiły się trudności w jej zagospodarowaniu. Najpierw zwrócono zbiornik mieszkańcom Kępia, potem z użytkowania wypadł zbiornik przy ul. Szkolnej i ul. Zakościele z powodu niskiego stanu wody. Ubywało wody ubywało też członków. W 2003 roku Koło liczyło 51 członków i uczestników, znacznie mniej niż na początku swojej działalności. Była to ogólna tendencja w Kołach PZW wywołana tendencjami odśrodkowymi – powstawały różnego typu towarzystwa wędkarskie dążące do rozłamu w PZW. Wiele kół zaprzestało działalności . Koło w Oleśnicy przetrwało dzięki determinacji zarządu i prezesa  + Stefana Zdziebki (foto).Od 2004 roku stan  osobowy Koła systematycznie wzrasta. Przybywa w Kole członków uczestników - potocznie młodzieżowców. 

W listopadzie 2005 r. Koło poniosło stratę – zmarł Prezes Koła kol. Stefan Zdziebko. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrano nowego prezesa i powołano nowy zarząd w składzie:

1.      Kol. Zbigniew Gładkowski – prezes,

2.      Kol. Robert Czerwiec – wice prezes,

3.      Kol. Jerzy Linek – skarbnik,

4.      Kol. Grzegorz Pawelec – gospodarz,

5.      Kol. Łukasz Ciemiński – członek zarządu
do spraw sportowych – kapitan sportowy,

6.      Kol. Tomasz Poniewierski – czł. z. d/s młodzieży.

Obecny Zarząd gospodarzy na dwóch zbiornikach: zbiorniku przy ul Nadstawie i wyremontowanym w 2006r za pieniądze PZW zbiorniku przy ul. Zakościele. Problemami z jakimi musimy się borykać są natury wyższej. Pierwszy zbiornik nie ma stałego dopływu świeżej wody i ta sytuacja jest poważnym zagrożeniem dla życia w tym zbiorniku szczególnie w latach o małej ilości opadów i dużych upałach. Ta sama przyczyna jest zagrożeniem dla drugiego zbiornika. Tu problemem jest niski stan wody i możliwość wymarznięcia ryb. Ta sytuacja znajduje zrozumienie u władz Gminy. Pan Wójt uwzględnia potrzeby Koła w planach inwestycyjnych Gminy. Przy okazji remontów i prac inwestycyjnych będą uwzględniane również propozycje wędkarzy. Mamy nadzieję, że nasze problemy już wkrótce zostaną rozwiązane. 

Koło  stara się aktywnie włączać w życie społeczności organizując rozrywkę dla mieszkańców dorosłych i młodzieży. Propagujemy zdrową i pożyteczną formę spędzania wolnego czasu dla całej rodziny “ na łonie natury” – nad wodą z wędką. W związku z tym mamy apel do wszystkich dziewcząt aby rozważyły - czy wędkarstwo musi być koniecznie domeną chłopców? Na organizowanych przez nas zawodach z okazji “Dnia Dziecka” biorą udział dziewczęta i bardzo dobrze radzą sobie z wędką. Zarząd Koła prowadzi “Wakacyjną Szkółkę Wędkarską” i każdy początkujący wędkarz może znaleźć pomoc w przygotowaniu sprzętu, doboru przynęt oraz nauczyć się zasad wędkowania. Obecnie liczba naszych wędkarzy to około 130 osób, z czego prawie połowa to młodzieżowcy.

do góry strony